Các điều khoản và điều kiện

1. Điều khoản chung:
Một. TiketVisa, do TiketVisa Inc. cung cấp, cung cấp dịch vụ đặt chỗ chuyến bay được thực hiện bởi một đại lý du lịch đã đăng ký.
b. Việc đặt chỗ chuyến bay bao gồm mã PNR (Bản ghi tên hành khách) có thể xác minh được trên các trang web của các hãng hàng không lớn.

2. Quy trình đặt chỗ:
Một. TiketVisa nhằm mục đích cung cấp đặt chỗ chuyến bay hợp lệ trong vòng 5 phút, tuân theo chính sách của công ty hàng không tương ứng.
b. Quá trình đặt phòng được thiết kế nhanh chóng và thân thiện với người dùng.
c. Các lượt đặt chỗ chuyến bay do TiketVisa thực hiện là 100% có thật và khách hàng có thể xác minh tính hợp lệ của chúng trên các trang web của các hãng hàng không lớn.

3. Chi tiết đặt chỗ:
Một. Sau khi đặt hàng, khách hàng sẽ nhận được một tài liệu PDF chứa hành trình chuyến bay cho tuyến đã chọn và mã PNR xác nhận việc đặt chỗ.
b. Thời hạn hiệu lực của đặt chỗ chuyến bay phụ thuộc vào ngày đặt hàng và ngày khởi hành, với các đặt chỗ thường có hiệu lực đến 24 giờ trước khi khởi hành.

4. Sửa đổi đặt chỗ:
Một. Khi đơn hàng đã được đặt, không thể thay đổi chi tiết đặt chỗ chuyến bay.
b. Nếu có bất kỳ sửa đổi nào cần thiết, khách hàng phải thực hiện đặt chỗ mới.

5. Lựa chọn chuyến bay:
Một. Hiện tại, không thể chọn chuyến bay cụ thể để đặt qua TiketVisa.

6. Hủy đặt chỗ:
Một. Nếu không nhận được thông tin liên lạc từ khách hàng, TiketVisa sẽ tự động hủy đặt chỗ.

7. Số vé điện tử:
Một. Việc đặt chỗ chuyến bay không bao gồm số vé điện tử.
b. Để có được số vé điện tử, hành khách phải mua riêng toàn bộ vé.

8. Thanh toán:
Một. Khách hàng chỉ phải trả phí đặt chỗ chuyến bay chứ không phải toàn bộ giá chuyến bay.
b. Quá trình thanh toán được quản lý thông qua trang web của TiketVisa.

9. Sử dụng Đặt chỗ chuyến bay:
Một. Việc đặt chỗ chuyến bay do TiketVisa cung cấp chỉ nhằm mục đích cung cấp tài liệu và không thể được sử dụng để thực sự lên chuyến bay.

10. Thông tin trang web và công ty:
Một. Dịch vụ TiketVisa có sẵn thông qua trang web tiketvisa.com.
b. TiketVisa Inc. là công ty đứng sau dịch vụ TiketVisa.
c. Trụ sở chính của công ty đặt tại “Axis Istanbul” Topcular Nbhd, Osmangazi St, B2 Blok Tầng:2 Eyup, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ 34055.